Documentatie

Toate informatiile de care ai nevoie!

Legislatie

Tot ce ai nevoie sa stii despre legislatie

Contacteaza-ne

si pleci acasa cu banii

Vezi Modalitati de PLATA

Casa de Ajutor Reciproc Confort

Membrii casei de ajutor reciproc pot fi salariati din societate sau institutii, persoane care realizeaza venituri de natura salariala, fara deosebire de nationalitate, sex, varsta, convingeri politice sau religioasa.
Pot fi membri ai casei de ajutor reciproc salariati din afara societatii (institutiei), daca adera la statutul C.A.R.
Cei care doresc sa devina membri ai casei de ajutor reciproc trebuie sa adere, sa recunoasca si sa respecte statutul casei de ajutor reciproc.
Primirea in casa de ajutor reciproc se face pe baza exprimarii vointei libere a fiecarui candidat.
Cererea se discuta si aproba de consiliul director in cursul lunii respective.

Membrii casei de ajutor reciproc au urmatoarele drepturi:

 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale casei de ajutor reciproc;
 • sa primeasca imprumuturi, in cuantumul si conditiile stabilite in politica de acordare a imprumuturilor , aprobate de adunarea generala;
 • sa beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;
 • sa primeasca dobanda in cota stabilita, corespunzator fondului social propriu;
 • membrii C.A.R. care se afla in situatie temporara de somaj isi mentin calitatea de membri, cu aprobarea consiliului director, daca garanteaza rambursarea imprumutului cu giranţi salariaţi;
 • in cazul decesului membrului C.A.R., mostenitorii legali pot primi un ajutor de deces, nerambursabil, in cuantumul si conditiile stabilite de adunarea generala;
 • sa participe la analiza, dezbaterea si solutionarea tuturor problemelor ce intra in competenta casei de ajutor reciproc si sa faca propuneri pentru imbunatatirea obiectivelor casei de ajutor reciproc si a statutului acesteia;
 • sa se adreseze organelor de conducere ale uniunii sau federatiei la care este afiliata in orice problema ce priveste situatia lor personala sau activitatea casei de ajutor reciproc;
 • in cazul in care membrii constata ca in desfasurarea activitatii C.A.R., consiliul director sau unii din membrii sai nu respecta prevederile statutare, se comit abuzuri sau sunt lezate drepturile stabilite prin Statut de alte organe, acestia pot solicita convocarea adunarii generale pentru a se stabili masuri corespunzatoare. Convocarea se face daca aceasta a fost solicitata de cel putin o treime din numarul membrilor. Daca consiliul director nu da curs cererii, convocarea se va face de uniunea sau federatia la care este afiliata, dupa caz; Potrivit normelor legale in vigoare, drepturile membrilor casei de ajutor reciproc nu sunt supuse prescriptiei.

Membrii casei de ajutor reciproc au dreptul sa introduca clauza testamentara. In caz de deces, toate drepturile si alte drepturi cuvenite titularilor se restituie mostenitorilor, la cererea acestora, dupa ce s-au retinut datoriile catre C.A.R.. In situatia in care sumele imprumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferentei se va face de la mostenitori potrivit prevederilor legale.

Membrii casei de ajutor reciproc au urmatoarele indatoriri:

 • sa respecte prevederile Statutului C.A.R., normele de functionare, regulamentele si hotararile adunarii generale;
 • sa participe la buna desfasurare a activitatii casei de ajutor reciproc, la elaborarea si infaptuirea hotararilor adunarii generale;
 • sa apere integritatea tuturor fondurilor , sa contribuie la dezvoltarea lor; sa achita la inscriere o taxa fixa, ca aport social la patrimoniul casei conform hotararii adunarii generale;
 • sa depuna la fondul social propriu o suma in limita hotarata de adunarea generala; sa achite ratele si dobanda la imprumutul contractat in conditiile stabilite;
 • sa achite cotizatia de membru C.A.R. Aceasta se poate achita lunar prin virament din fondul social propriu al fiecarui membru.
 • Membrii casei de ajutor reciproc hotarasc cu privire la modalitatile de depunere si retragere a sumelor din fondul social propriu. Imprumuturile neachitate conform scadentarului de catre titular se recupereaza dupa caz, din drepturile proprii sau de la giranti, potrivit legii. In situatia constituirii garantiilor materiale substituite girantilor, recuperarea se va face din acestea, potrivit legii. In caz de deces, daca mostenitorul face parte din aceeasi casa de ajutor reciproc, se pot trece drepturile defunctului in contul mostenitorului. Calitatea de membru al casei de ajutor reciproc inceteaza in urmatoarele cazuri: retragerea pe baza de cerere; producerea de daune casei de ajutor reciproc sau incalcarea grava a Statutului C.A.R. In acest caz hotararea privind masura incetarii calitatii de membru se ia de consiliul director. Excluderea sau retragerea nu pot scuti membrul de nici o datorie fata de C.A.R. Toate sumele platite catre membri exclusi sau care se retrag le pot fi restituite dupa deducerea oricaror sume datorate de acesti membri catre C.A.R. Un fost membru C.A.R nu va avea nici un drept asupra rezervelor sau oricaror alte bunuri ale C.A.R.

That means no one should be able to view anything about her other press here for info than her name and profile photo, until they are accepted as a friend.