Misunea C.A.R.

Obiectul de activitate al casei de ajutor reciproc il constituie acordarea catre membrii săi de împrumuturi cu dobandă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare. Obiectul de activitate al casei de ajutor reciproc este nonprofit si urmăreşte următoarele obiective:

 1. atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui numar cât mai mare de persoane;
 2. întrajutorarea între membrii săi, prin acordarea de împrumuturi, cu o dobandă care sa se reintoarcă la fondul social al membrilor după deducerea cheltuilelilor statutare;
 3. practicarea unor tehnici de management moderne elaborate pentru instituţiile financiare de ajutor reciproc, şi stabilirea preţurilor produselor şi serviciilor financiare astfel încat venitul obţinut să acopere toate costurile atragerii de fonduri sociale ale membrilor, să acopere toate cheltuielile de funcţionare ale C.A.R. şi să contribuie la crearea şi menţinerea unui nivel adecvat de capital, precum şi crearea de provizioane , şi rezerve necesare protecţiei optime a fondurilor sociale ale membrilor;
 4. participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la controlul utilizării fondurilor, potrivit prevederilor statutului propriu, a reglementarilor ce decurg din acesta şi a normelor financiare în vigoare;
 5. asigurarea respectării drepturilor şi obligaţiilor fiecărui membru conform prevederilor statutului propriu şi reglementărilor ce decurg din acesta;
 6. încurajarea membrilor să depună economiile fondului lor social la C.A.R.;
 7. promovarea unor programe educaţionale referitoare la modul de economisire a banilor si gospodarire eficientă a lor;
 8. hotaraşte primirea, întroducerea şi scoaterea din funcţie sau înstrainarea mijloacelor fixe din dotarea casei de ajutor reciproc;
 9. încurajarea membrilor săi să-şi constituie fonduri sociale solide.
 10. protejarea fondurilor sociale ale membrilor si a fondurilor statutare proprii ale C.A.R. împotriva inflaţiei.
 11. acordarea, în cazul decesului unui membru, a unui ajutor de deces nerambursabil, urmaşilor acestuia, în cuantumul stabilit de adunarea generală.

INFORMARE

Casa de Ajutor Reciproc Confort Pitesti IFN prin intermediul serviciilor sale prelucreaza datele dvs. cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale, destinate facilitarii efectuarii de servicii oferite membrilor.

Sunteti obligat(ă) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru a putea beneficia de serviiile oferite de casa de ajutor reciproc.

Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a avea acces la aceste servicii.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt communicate numai urmatorilor destinatari: parteneri contractuali, caselor de ajutor reciproc afiliate Federatiei Centrale a Caselor de Ajutor Reciproc din Romania, Federatiei Centrale, Banca Nationala a Romaniei, societati bancare, birouri de credit, societati de asigurare.

Conform legii nr.677/2001, beneficiate de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata , aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la persoana desemnata pentru cunoasterea membrilor.

Deasemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Datele dumneavoastra nu pot fi transferate in strainatate.