Documentatie

Documentele necesare obtinerii imprumuturilor sunt:

Pentru titular:

 • adeverinta formular tipizat, completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza (nu e cazul pentru pensionari);
 • extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor)-semnat si stampilat de angajator;
 • factura de utilitati;
 • BI/CI titular;
 • talon de pensie (in cazul pensionarilor) ;

Pentru giranti:

 • adeverinta formular tipizat, completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza (nu e cazul pentru pensionari);
 • extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor)-semnat si stampilat de angajator;
 • BI/CI girant
 • talon de pensie (in cazul pensionarilor) ;

MENTIUNI:

 • Fiecare imprumut va fi solicitat printr-o cerere scrisa pe formular tipizat.
 • Toate formularele se gasesc la punctele de lucru ale C.A.R CONFORT, iar adeverinta de venit poate fi descarcata si de pe site .Pentru membrii salariati adeverintele de venit  trebuie semnate (de conducatorul unitatii si contabil) si stampilate.
 • Girantii au obligatia sa se prezinte la sediul CAR CONFORT in vederea semnarii contractului;

AVANTAJE:

 • Nu se percep comisioane la depuneri fond social sau la retrageri fond social;
 • Nu se percep comisioane de rambursare in avans a imprumuturilor, indiferent daca este vorba de o rambursare partiala sau integrala;