Legislatie

Casele de Ajutor Reciproc ale salariaților, intrate în conștința publică de peste un secol, sub denumirea de C.A.R., au jucat un rol binemeritat în viața cotidiană, au costituit generație după generație una dintre posibilitățile reale și ușor accesibile ale membrilor de a realiza unele proiecte , de a soluționa probleme de viață. Juridic, activitatea C.A.R. este reglementată de :

  1. – Legea 122/1996, potrivit căreia C.A.R.-urile sunt organizate și funcționează ca persoane juridice non-profit.
  2. – O.G. 28/2006, statuează C.A.R-urile ca instituții financiare nebancare fiind luate în evidența B.N.R.
  3. – Prin Legea 93/2009, B.N.R. autorizează C.A.R. să desfășoare activitate de creditare cu titlu profesional.
  4. – O.U.G. 50/2010, preia în legislația națională Directiva 48/2010 privind creditul de consum.

Obiectul de activitate al C.A.R. îl constituie acordarea de împrumuturi membrilor săi , cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor și constituire fondurilor statutare.